МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

2017-04-10МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-10ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
2017-04-09МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ
2017-04-09ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
2017-04-09БАРИЛГЫН ТУХАЙ
2016-04-06ӨргӨдӨл гомдлын 2016 оны 1 улирлын мэдээ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР