2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлуулав.

2017-12-07

Аймгийн ИТХ – ын V хуралдаанаар аймгийн 2017 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт болон 2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг аймгийн ГХБХБГ – ын дарга Э.Дөлбадрал танилцууллаа. Төвлөгөөтэй холбоотой асуултыг төлөөлөгчид асууж,  холбогдох хариултуудыг өгч төлөвлөгөөгөө батлуулав.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР