Газрын харилцааны ажилчдын өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

2018-05-07

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу жил бүр уламжлал болгон явуулдаг газрын харилцааны ажилтны өдрийн баярыг газрын даргын тушаалаар батлуулж 2018 оны 5 дугаар сарын 4нд сумдын газрын даамал, аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын ажилчидын хүрээнд баярын хурал, гар бөмбөгийн тэмцээн, шатар, теннис, хүлээн авалтын үйл ажиллагааг тус тус зохион байгууллаа. Мөн тус баяраар ажил, үйлсээрээ тэргүүлсэн хүмүүсийг шагнаж урамшууллаа. ]

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР