АЛТАЙ

2017-12-18АЛТАЙ СУМЫН 2017 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР