ҮЕНЧ

2019-03-24ХОВД АЙМГИЙН ҮЕНЧ СУМЫН 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2019-03-14ҮЕНЧ СУМЫН ГАЗРЫН ДААМЛЫН 2019 ОНЫ 02 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР