ЦЭЦЭГ

2019-10-18Сургалтанд суув
2019-06-07Хяналт шалгалт
2019-05-31Хөдөөгийн Хажинга, Баянгол, Хөшөөт багуудын ИНХ-д оролцов.
2019-05-30Цэцэг сумын Газрын даамал П.Даваасүрэнгийн 2019 оны 5 сарын хийсэн ажлын тайлан
2019-04-28Цэцэг сумын газрын даамал П.Даваасүрэнгийн 2019 оны 04 сарын ажлын тайлан
2019-03-27Цэцэг сумын газрын даамал П.Даваасүрэнгийн 2019 оны 03 сарын ажлын тайлан
2019-01-29ЦЭЦЭГ СУМЫН ГАЗРЫН ДААМЛЫН 2018 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН,
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР