ЭРДЭНЭБҮРЭН

2019-10-18сургалт болов
2019-04-03Сумын мал аж ахуйн 4 багийн ИНХ-аар явж 324 малчин иргэдэд явуулын нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүллээ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР