2019 ОНЫ ГЗБТ

2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумдаас авч нэгтгэн аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 8 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж аймгийн хэмжээнд нийт 23 хавсралтаар 7730,771 га газрыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад эзэмшүүлж, ашиглуулж, өмчлүүлэх болон хот тосгон, бэлчээр, тариалан, хадлан, зам шугам сүлжээ, нөхөн сэргээх, хамгаалах газруудын төлөвлөлтийг батлууллаа.

Зураг дээр дарж төлөвлөгөөтэй танилцана уу!!!

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР