Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

2018-12-13Тамхины хяналтын тухай хууль
2018-10-19Зөрчлийн тухай хуулиас
2018-10-11Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль
2018-10-10Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР