БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын бүтэц орон тоо

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР