ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017-04-102010 оны 7 дугаар сарын 7-ны 185 дугаар ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Барилгын зураг төсөл)
2017-04-10Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм батлах тухай
2017-04-102003 оны 28 дугаар тогтоол /Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх журам/
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР