ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

2015-04-29Шинэчилсэн бүртгэл, тайлан мэдээ өгөх зааварчилгаа
2015-04-29Tайлангийн маягт
2015-04-29Тусгай зөвшөөрөл хүсэх бүрдүүлэх материалын бүрдэл
2015-04-29Tусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягт
2015-04-29ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АЖЛЫН ТӨРӨЛ, СУУРЬ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
2015-04-29Тусгай зөвшөөрлийн журам
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР