ЛАБОРАТОРИ

2019-04-18Ховд аймгийн ГХБХБГ-ын дэргэдэх Барилгын материалын сорилтын итгэмжлэгдсэн лаборатороос зөвлөмж
2018-08-01БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2018-07-09Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторид мөрдөгдөх үнийн санал
2018-07-09Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторид хийгдэх шинжилгээний нэр төрөл
2017-09-11Лабораторит байгаа стандартуудын жагсаалт
2015-05-04Дээжийн кодны тэмдэглэгээ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР