ХУГАЦААТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

2016-04-29Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2016.03.25-2016.04.25-ны хооронд Ирсэн хариутай бичгийн шийдвэрлэсэн байдлын мэдээ
2016-04-01Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2016.02.25-2016.03.25-ны хооронд Ирсэн хариутай бичгийн шийдвэрлэсэн байдлын мэдээ
2016-03-01Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2016.01.25-2016.02.25-ны хооронд Ирсэн хариутай бичгийн шийдвэрлэсэн байдлын мэдээ
2016-01-29Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2016.01.01-2016.01.25-ны хооронд Ирсэн хариутай бичгийн шийдвэрлэсэн байдлын мэдээ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР