Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2016.03.25-2016.04.25-ны хооронд Ирсэн хариутай бичгийн шийдвэрлэсэн байдлын мэдээ

2016-04-29
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР