Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2016.01.25-2016.02.25-ны хооронд Ирсэн хариутай бичгийн шийдвэрлэсэн байдлын мэдээ

2016-03-01
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР