Барилгын хөгжлийн төвтэй гэрээ байгууллаа

2019-02-14

Ховд аймгийн Газрын Харилцаа Барилга Хот Байгуулалтын газар , Ховд аймагт хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн ажилд захиалагчийн хяналт гүйцэтгүүлэх гэрээг Улаанбаатар хотод Барилгын хөгжлийн төвтэй энэ оны 2 дугаар сарын 13 нд байгууллаа. Уг гэрээнд Барилгын хөгжлийн төвийн дарга Ц.Амарсанаа, Ховд аймгийн ГХБХБГ-ын дарга Б.Баярсүх нар харилцан тохиролцож гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү гэрээ нь Монгол Улсын Барилгын тухай хууль ,Барилгын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32,1,9 дэх хэсэгт заасан дүрэм,Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2017 оны А/22 дугаар тушаалаар батлагдсан “Захиалагчийн техник хяналтын журам”,бусад холбогдох хууль тогтомжийн дагуу орон нутагт улсын төсөв болон бусад эх үүсвэрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл,арга хэмжээний барилга угсралтын үе шатны ажилд хяналт тавьж,гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг баталгаажуулах,зохицуулах,харилцан хүлээх үүргийг тогтоох зорилготой юм.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР