"Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ”/ Ховд Жаргалан сум/

2019-11-07

Ажлын нэр, байршил:  “Гэр хорооллын  инженерийн  шугам сүлжээ”/ Ховд Жаргалан сум/ 
Гүйцэтгэгч: “Ховдын өргөө” ХХК
Зохиогч: “Монкузбасс” ХХК
Төсөвт өртөг: Улсын төсвийн хөрөнгө 
Ажлын явц: 98%
Хийгдэж буй ажил. Худгийн эргэн тойронд байгаа,  шороон овоолго тэгшлэж, цэвэрлэгээний ажил хийгдэж байсан.
Техникийн комисс ажиллав
Хяналт хийж, зөвлөгөө өгсөн: З.Өмиртай, Б.Жамбалдорж, М.Баяржаргал, Д.Эрдэнбат, 
2019 оны 11 дүгээр сарын 07

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР