Аймгийн хэмжээнд Барилга угсралт, барилгын материалын үйлдвэрлэл, барилгын зураг төслийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, компаниудын инженер, техникийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийг шинэчилж байна.

2019-01-16

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР