Газар эзэмших гэрчилгээ нөхөн олгоход бүрдүүлэх материал

2015-08-17

1. Өргөдөл /дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна./   - овог, нэр    - газрын байршлын талаар   - холбоо барих утасны дугаар   - он, сар, өдөр

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

4. Газрын байршил харуулсан тойм зураг

5. Газрын төлбөр төлсөн тухай баримт

6. Үрэгдүүлснийг нотлох баримт

7. Банкнаас барьцаанд байхгүйг нотлох тодорхойлолт  

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР