Газар өмчилж авахад бүрдүүлэх материал

2015-08-13

1.Газар эзэмших гэрчилгээ, гэрээ

2.Кадастрын зураг

3.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

4.Газар эзэмших төлбөрийг төрийн сан 161700943 дансанд хийж төлсөн баримтаа хавсаргах

5.Иргэний үнэмлэх нотариатаар батлуулах

6.Газар өмчлөх өргөдлийн маягт бөглөх

7.Газар эзэмших захирамжийн хуулбар 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР