Шинээр газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал

2015-08-12

 

1. Өргөдөл /өргөдөлд дараах зүйлсийг заавал тусгасан байх/    - эзэмшихийг хүссэн газрын талаар    - эзэмшихийг хүссэн газрын хаяг    - холбоо барих утасны дугаар    - овог, нэр    - он, сар, өдөр  

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

4. Эзэмших гэж буй газрын байршлыг харуулсан тойм зураг  

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна бэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР